×

Cijene

Cijene - Gradska luka

1 sat / hour 800,00kn
2 sata / hours 1200,00 kn
4 sata / hours 1600,00 kn
9 sati / hours 2200,00 kn

Deposit: 500 EUR

Jet ski se izdaje s punim spremnikom goriva i mora biti vraćen s punim spremnikom goriva.

Cijene - Plaža Cvitačka

jet ski - 10 min 250,00 kn
jet ski - 15 min 300,00 kn
jet ski - 20 min 350,00 kn
jet ski - 30 min 500,00 kn
NEW! Flyboard - 15 min 500,00 kn
SUP BOARD 1 (1 osoba) – 1 sat 100,00 kn
SUP BOARD 1 (1 osoba) – 1 dan 400,00 kn
SUP BOARD 2 (2 osobe) – 1 sat 150,00 kn
SUP BOARD 2 (2 osobe) – 1 dan 600,00 kn
SUP BOARD MAXI (8 osoba) – 1 sat 250,00 kn
SUP BOARD MAXI (8 osoba) – 1 dan 1.000,00 kn
SUPER JET – 15 min 300,00 kn
SUPER JET – 30 min 550,00 kn

Gorivo je uključeno u cijenu.

Uvjeti najma

Cijena najma

 

Cijena najma pokriva upotrebu potpuno opremljenog plovila, osnovno osiguranje plovila i osobno osiguranje posade. Cijena najma ne pokriva troškove goriva i ostalih potrepština, naknadu za skipera i ostale posebne troškove, troškove marina i vezova tijekom korištenja plovila.

 

Polog

Prije preuzimanja plovila najmoprimac ostavlja vlasniku obavezan polog u iznosu od 500€. Polog će u cijelosti biti vraćen najmoprimcu ako je plovilo vraćeno u dogovoreno vrijeme, neoštećeno i uredno, s punim spremnikom goriva.

 

Obveze i odgovornosti najmoprimca

 

Najmoprimac se obvezuje: ploviti u Hrvatskim teritorijalnim vodama, te da neće iznajmiti ili posuditi plovilo bilo kojoj drugoj osobi. Osim toga obvezuje se koristiti plovilo samo u vremenskim uvjetima koji garantiraju sigurnost plovila i posade.

Kada najmoprimac nema namjeru koristiti skipera, izjavljuje da posjeduje sve potrebne dozvole za upravljanje unajmljenim plovilom, važeće i u skladu s važećim zakonskim normama Republike Hrvatske.

U slučaju nepoštivanja zakonskih normi Republike Hrvatske, najmoprimac je dužan platiti sve kazne koje mu ispostavi nadležno tijelo RH (vožnja bez dozvole, prebrza vožnja blizu obale i sl.)

U slučaju šteta koje nastanu krivnjom i/ili nepažnjom najmoprimca, za koje je vlasnik plovila odgovoran prema trećim stranama, a nisu pokrivene osiguranjem, najmoprimac je obvezan nadoknaditi sve materijalne i druge troškove vlasniku. Najmoprimac je posebno odgovoran u slučaju zaplijene plovila zbog ilegalnih aktivnosti.

U slučaju havarije ili incidenta, najmoprimac je obvezan pribilježiti tijek događaja ili zatražiti pismenu potvrdu od Lučke kapetanije, liječnika ili drugih ovlaštenih osoba. Najmoprimac je dužan odmah obavijestiti vlasnika o takvim događajima. U slučaju nestanka plovila, nemogućnosti plovidbe, zaplijene plovila ili zabrane plovidbe, nametnute od vlasti ili drugih osoba, najmoprimac je dužan odmah obavijestiti vlasnika plovila.

Vlasnik plovila nadoknadit će štetu izazvanu slučajno ili nepažnjom najmoprimca, iz pologa. Kada visina štete ili kvara prelazi visinu pologa, najmoprimac je također dužan platiti razliku do pune visine iznosa štete ili kvara. Kada su šteta ili kvar uzrokovani očitom nepažnjom ili nebrigom najmoprimca, ili su izazvani namjerno, najmoprimac je dužan pokriti vlasniku plovila sve eventualne troškove koji iz toga mogu proizići.

Najmoprimac se obvezuje ne ploviti u nedovoljno poznatim zonama prema nautičkim kartama koje posjeduje, bez prethodnog proučavanja nautičkih karata određene zone. Osim toga obvezuje se ne ploviti noću.

Najmoprimac se obvezuje da neće izaći iz luke ili veza, ako je snaga vjetra preko 30 čvorova, ili meteorološke prognoze najavljuju takav vjetar, ako je Lučka kapetanija zabranila plovidbu, ili ako nije popravljen kvar na bilo kojem vitalnom dijelu plovila kao na motoru, pumpi, sigurnosnoj opremi itd. Najmoprimac neće napustiti luku ili vez bez dovoljne količine goriva i kada vremenski uvjeti, ili stanje plovila ili posade nisu sigurni.

U slučaju nepoštivanja gore navedenih obveza najmoprimac je osobno odgovoran pred vlasnikom plovila i prihvatit će posljedice. Najmoprimac je odgovoran za kršenje normi plovidbe i drugih normi i nakon isteka perioda najma plovila.

Preuzimanje i vraćanje plovila

Najmoprimac mora čuvati dokumente plovila, koje je dobio prilikom preuzimanja plovila, do kraja najma. Vlasnik je dužan predati najmoprimcu plovilo spremno za plovidbu i potpuno opremljeno, s punim spremnikom goriva. Prije početka korištenja usluge najma, najmoprimac je dužan kontrolirati opće stanje plovila.

Kada najmoprimac ne vrati plovilo u predviđenu luku i na vrijeme, prihvaća platiti odštetu vlasniku plovila, uključujući eventualne štete i troškove koje bi vlasnik imao zbog zakašnjelog vraćanja plovila. Zakašnjenje može biti opravdano višom silom samo ako je najmoprimac ODMAH obavijestio najmodavca.

Troškovi zbog gubitka i šteta na opremi i dijelovima plovila, izazvani nepažnjom najmoprimca i njegove posade, su na trošak najmoprimca. Vlasnik plovila će naplatiti štetu iz pologa položenog prije polaska.

Ukoliko najmoprimac vrati plovilo s praznim spremnikom goriva, vlasnik će napuniti spremnik goriva i troškove goriva naplatiti od najmoprimca.

 

Osiguranje

Plovilo i voditelj osigurani su protiv odgovornosti za štete prouzročene trećoj osobi. Sve štete i/ili gubici pokriveni osiguranjem moraju biti prijavljeni vlasniku odmah po nastanku.

 

Rješavanje sporova

Najmoprimac i vlasnik se obvezuju zajedničkim dogovorom riješiti sve eventualne nesuglasice i sporove do kojih može doći prilikom izvršenja ovog Ugovora. U suprotnom, nesuglasice i sporovi će biti prepušteni na rješavanje nadležnom sudu u Makarskoj.